Avantaje plăți instant

 • îmbogăţirea portofoliului de servicii inovatoare, de o reală valoare, în confruntarea din ce în ce mai acerbă cu fintech-urile și telco-urile, în piaţa serviciilor de plăţi;
 • fidelizarea clientelei prin oferirea unor servicii bazate pe siguranţă, rapiditate, uşurinţă în utilizare; retenția clienților;
 • banca are posibilitatea de a-și extinde oferta cu un serviciu modern care poate fi o sursă suplimentară de venituri;
 • consolidarea imaginii băncii prin oferirea unui serviciu de înaltă tehnologie, aliniat la tendințele europene și internaționale;
 • posibilitatea de a crea noi produse bazate pe serviciul Plăți Instant (împrumuturi rapide, etc.);
 • reducerea costurilor aferente procesării altor tipuri de plăţi odată cu migrarea către Plățile Instant;
 • potențial pentru sursă nouă de venit;
 • barieră contra atacurilor competitorilor în zona plăților;
 • element de poziționare, diferențiere;
 • potențial pentru crearea de noi produse;
 • reducerea costurilor prin diminuarea numerarului din piață prin conversia în non-cash a unor tranzacții.

Serviciul Plăți Instant asigură, pentru bănci:

 • primirea de către bancă a confirmării legate de realizarea/executarea plății, respectiv creditarea contului clientului destinatar;
 • arhivarea electronică a tranzacțiilor procesate, pentru a putea fi regăsite ulterior;
 • monitorizarea securității operaționale a participanților (conectările la sistem, tranzacțiile realizate prin aplicație, schimbările în sistem legate de controlul accesului, etc.).

Cum devin participant la sistemul de Plăți Instant, în calitate de bancă/furnizor de servicii de plată?

In calitate de bancă/furnizor de servicii de plată, participarea la sistemul SENT - Componenta Plăți Instant este condiționată de:

 1. Respectarea Regulilor de sistem SENT (în cadrul căruia funcționează componenta Plăți Instant)

 2. Înscrierea participanților în Registrul ARB SCT INST RON.

 La sistemul SENT pot participa următoarele categorii de instituții*:

 1. instituţii de credit;
 2. instituţii emitente de monedă electronică;
 3. furnizori de servicii poştale giro;
 4. instituţii de plată;
 5. Banca Naţională a României;
 6. Trezoreria Statului;
 7. Banca Centrală Europeană şi băncile centrale naţionale (altele decât Banca Naţională a României), atunci când acestea nu acţionează în calitate de autorităţi monetare sau în altă calitate ce implică exerciţiul autorităţii publice;
 8. Statele membre şi autorităţile lor regionale sau locale, atunci când acestea nu acţionează în calitatea lor de autorităţi publice;
 9. instituţiile de credit din Republica Moldova
 10. CSM-uri partenere.

Instituțiile eligibile să participe la sistemul SENT precizate la literele a, b, c și d enumerate mai sus sunt persoane juridice române sau sucursale înfiinţate pe teritoriul României de către persoane juridice străine din Spaţiul Economic European, care au fost notificate BNR de către autoritatea competentă din statul membru de origine.

*Extras din Regulile de sistem SENT, care includ Componenta Plăți Instant.

https://www.instapay.today/tracker/?utm_source=transfond&utm_medium=link&utm_campaign=transfond18