Autorități centrale și locale

Autoritațile fiscale locale și centrale pot beneficia de încasări bugetare instantanee, cu toate beneficiile aferente, având și posibilitatea de a oferi noi stimulente pentru plata taxelor și impozitelor, dacă încasările provin prin serviciul Plăți Instant.